Review 4 (Unit 10-11-12)

Skills Review 4 trang 84 sgk Tiếng anh 9

Skills Review 4 trang 84 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 Skills Review 4 trang 84 luyện tập kỹ năng đọc, hiểu sau nối với những tiêu đề với đoạn văn phù hợp để ôn lại những gì đã học trong unit 10, 11, 12

Language Review 4 trang 82 sgk Tiếng anh 9

Language Review 4 trang 82 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 Language Review 4 trang 82 vẽ những mũi tên lên hoặc xuống để minh họa tông giọng đúng, sai sau đó lặp lại hội thoại để ôn lại những kiến thức đã học ở bài 10, 11, 12..