Unit 12: My future career

Project Unit 12 trang 81 sgk Tiếng anh 9

Project Unit 12 trang 81 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 12 trang 81 với chủ đề My future career vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp

Skills 1 Unit 12 trang 78 sgk Tiếng anh 9

Skills 1 Unit 12 trang 78 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 12 trang 78 với chủ đề My future career Thảo luận những câu hỏi. Đọc bài báo từ trang web hướng nghiệp và kiểm tra câu trả lời của bạn..

Communication Unit 12 trang 77 sgk Tiếng anh 9

Communication Unit 12 trang 77 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 12 trang 77 với chủ đề My future career Website 4Teen đã mở một diễn đàn cho thanh thiếu niên để thảo luận con đường sự nghiệp của họ..