A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 49 với chủ đề Space travel điền vào các khoảng trống với những động từ được cho sẵn..

Ôn lại phần Getting started unit 10 trang 46 sgk anh 9 trước khi vào bài mới

A Closer Look 1 Unit 10 sgk Tiếng anh 9

1. Fill the gaps with the verbs provided. Modify .... (Điền vào các khoảng trống với những động từ được cho sẵn. Sửa đổi động từ nếu cần thiết.)

A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

1. orbit2. experienced3. launched4. landed5. trained

Hướng dẫn dịch

1. Mất 365.256 ngày để Trái Đất quay quanh Mặt trời.

2. Bạn đã bao giờ trải nghiệm trạng thái không trọng lượng chưa?

3. Một tàu vũ trụ đã được phóng tuần trước.

4. Năm 2014, một rô-bốt tên Philae, một phần của sứ mệnh Rosetta đã hạ cánh thành công trên sao chổi.

5. Bạn có muốn được đào tạo để trở thành một phi hành gia không?

2. Choose a word/phrase in the box to fill each blank. (Chọn một từ, cụm từ trong khung để điền vào mỗi khoảng trống.)

A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1. Good health2. a flight suit3. parabolic flights4. operate5. spacewalks

Hướng dẫn dịch

NHỮNG PHI HÀNH GIA ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Bất cứ ai cũng có thể ứng cử đào tạo để trở thành phi hành gia nếu họ có bằng cấp thạc sĩ khoa học, toán hoặc kỹ sư, kinh nghiệm làm phi công và có sức khỏe tốt. Nếu họ được chấp nhận sẽ có một số giai đoạn đào tạo. Giai đoạn đầu tiên là kiểm tra họ bơi lội trong bộ đồ bay.Họ thực hiện những chuyến bay parapol tạo ra tình trạng không trọng lượng. Họ cũng học nhiều về những hệ thông tàu không gian khác nhau. Ở giai đoạn thứ hai họ được đào tạo để vận hành hệ thống tàu không gian và xử lý những tình huống khẩn cấp. Việc tập huấn thường được diễn ra trong phòng thí nghiệm hồ nước để học viên có thể quen với những hoạt động đoàn đội trong môi trường không trọng lực đã được kích thích để bước đi trong không gian.

3a. Match these space-related idioms to meanings. (Nối các thành ngữ liên quan tới vũ trụ với các ý nghĩa của nó.)

A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1-c2-a3-d4-b

b. Now practise saying them with a partner. (Bây giờ thực hành nói với bạn của bạn.)

Hướng dẫn giải

1. A: How was the concert?

    B: It was out of this world. I have never seen such a wonderful concert before.

2. A: How does you feel when visiting the astronomy museum?

    B: I feel over the moon. You know, I love astronomy very much.

4. Which planet of our solar system is described in .... (Hành tinh nào trong hệ mặt trời được miêu tả trong mỗi câu? Đoán và viết tên của những hành tinh đó?)

A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

1. Venus2. Mercury3. Jupiter4. Mars
5. Neptune6. Earth7. Saturn8. Uranus

Hướng dẫn dịch

1. Hành tinh này là vật thể sáng thứ hai trong bầu trời về đêm. Chỉ có mặt trăng sáng hơn.

2. Gần mặt trời nhất, hành tinh này rất cực kỳ về ban ngày và cực lạnh về đêm.

3. Hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời có nhiều trọng lực hơn Trái đất và nhiều bão.

4. Hành tinh này có bề mặt phủ bui đỏ và đá và có những dấu hiệu của lũ lụt từ xa xưa.

5. Hành tinh lạnh và tối này xa Mặt trời nhất và mất 165 năm trái đất để quay quanh Mặt trời.

6. Đây là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời được biết là có sự sống.

7. Được gọi là " Trang sức của hệ mặt trời", đây là hành tinh duy nhất mà những chiếc vóng xinh đẹp của nó có thể được nhìn thấy từ trái đất bằng kính thiên văn. Ngày được đặt tên sau hành tinh này.

8. Nhiệt độ không khí của khối băng khổng lồ này có thể thấp xuống âm 224oC, nhiệt độ lạnh nhất của bất cứ hành tinh nào.

5. Practise saying the statements and short dialogues, then listen .... (Thực hành nói những câu sau và những đoạn thoại ngắn, sau đó nghe băng ghi âm và kiểm tra phát âm)

Bài nghe:

1.- Wow, your backpack is heavy!

- Well, I didn't put much in it. Just two T-shirts, one pair of jeans, a telescope, and my rock collection!

2. On his farm, his father used to have five horses, four cows, four hens, and one cat.

3.- What do you think the universe includes?

- I think it includes stars, planets, and galaxies.

4.- Which of the following do you think can follow the verb launch to form a phrase?

- I think they are launching a satellite, launch a rocket, and launch a spacecraft.

5.- Can you see anything from there?

- Yes, I can see a small red house, a garden, a bicycle, a lake, and a boat.

6. Work in pairs and ask each other: (Thực hành theo cặp và hỏi nhau)

Hướng dẫn

- to list the names of the planets in our solar system.

Venus, Mercury, Jupiter, Mars, Neptune, Earth, Saturn, Uranus.

- what you did yesterday.

playing badminton, visit hometown, cook dinner, going out with friends, going shopping, surfing the net, …

---------

» Tham khảo thêm đáp án A Closer Look 2 Unit 10 trang 50 sgk anh 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM