The film was so ............... . However, my father saw it from beginning to

23/11/2020 99

Câu Hỏi:
The film was so ............... . However, my father saw it from beginning to end.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Bộ phim rất tẻ nhạt. Tuy nhiên, cha tôi đã nhìn thấy nó từ đầu đến cuối.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X