Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu Km2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X