Việt Nam có hai quần đảo xa bờ là:

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Việt Nam có hai quần đảo xa bờ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Việt Nam có hai quần đảo xa bờ là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X