Tính theo tổng lượng hàng hoá thương mại vận chuyển hàng năm, hiện nay, Biển

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tính theo tổng lượng hàng hoá thương mại vận chuyển hàng năm, hiện nay, Biển Đông giữ vị trí là tuyến hàng hải quốc tế

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tính theo tổng lượng hàng hoá thương mại vận chuyển hàng năm, hiện nay, Biển Đông giữ vị trí là tuyến hàng hải quốc tế thứ hai thế giới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X