Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của Biển Đông?

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của Biển Đông?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

- Biển Đông là vùng biển chung của 9 quốc gia (Việt Nam, Trung Quốc, Philíppin, Malaixia, Brunây, Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia) và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X