Trong lịch sử, Biển Đông được coi là tuyến đường thiết yếu trong giao thông,

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong lịch sử, Biển Đông được coi là tuyến đường thiết yếu trong giao thông, giao thương, di cư,... giữa

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong lịch sử, Biển Đông được coi là tuyến đường thiết yếu trong giao thông, giao thương, di cư,... giữaTrung Quốc và Ấn Độ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X