Biển Đông là biển thuộc

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biển Đông là biển thuộc

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

- Biển Đông là biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng 3°N đến 26°B và khoảng 100°Đ đến 121°Đ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X