Biển Đông trải dài khoảng 3000 km theo trục đông bắc - tây nam, nối liền hai đại

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biển Đông trải dài khoảng 3000 km theo trục đông bắc - tây nam, nối liền hai đại dương là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

- Biển Đông có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, trải dài khoảng 3000 km theo trục đông bắc - tây nam, nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X