Việt Nam có thể dựa vào điều kiện tự nhiên nào của Biển Đông để phát triển ngành

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Việt Nam có thể dựa vào điều kiện tự nhiên nào của Biển Đông để phát triển ngành du lịch?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cảnh quan ở Biển Đông đa dạng với nhiều vũng, vịnh, bãi cát trắng, hang động.... tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển ngành du lịch.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X