Một số nước châu Phi có ngành du lịch khá phát triển, tiêu biểu là:

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một số nước châu Phi có ngành du lịch khá phát triển, tiêu biểu là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X