Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để thực hiện cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng, bao gồm: đặt tên, chỉ định kiểu dữ liệu, khai báo kích thước của mỗi trường.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X