Cho các thao tác sau :B1: Tạo bảngB2: Đặt tên và lưu cấu trúcB3: Chọn khóa chính

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

+ Tạo bảng

+ Chọn khóa chính cho bảng

+ Đặt tên và lưu cấu trúc

+ Tạo liên kết

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X