Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Truy vấn cơ sở dữ liệu là một yêu cầu cụ thể mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng để truy xuất và định vị dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. Điều quan trọng là truy vấn cơ sở dữ liệu không chỉ mô tả các dữ liệu cần thiết mà còn đặt các tiêu chí để xác định các thông tin cụ thể cần thu thập. Thông thường, truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu để thực hiện các yêu cầu này. Đối với cơ sở dữ liệu quan hệ, một truy vấn cơ sở dữ liệu có thể là một dạng bộ lọc linh hoạt, có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu. Việc hiểu rõ truy vấn cơ sở dữ liệu là gì sẽ giúp bạn hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý dữ liệu trong các ứng dụng và hệ thống của mình.

Thông tin bổ sung
* Nguyên tắc truy vấn cơ sở dữ liệu
Để đảm bảo rằng thông tin sau khi yêu cầu là chính xác, bạn nên dựa trên một số nguyên tắc cơ bản, bao gồm:
Thực thi truy vấn chính xác

  • Tránh trùng lặp thông tin truy vấn cơ sở dữ liệu
  • Thực hiện lệnh dễ hiểu
  • Chọn thuộc tính và loại thuộc tính phù hợp khi truy vấn dữ liệu
  • Chọn mối quan hệ phù hợp
Các nguyên tắc truy vấn này sẽ giúp người dùng không nhầm lẫn giữa các kết quả và nhận được kết quả truy vấn nhanh nhất có thể. Do đó, bất cứ khi nào bạn thực hiện một truy vấn cơ sở dữ liệu, bạn nên ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản này.
* Các cách để truy vấn cơ sở dữ liệu
  • Truy vấn theo phương pháp truy vấn tệp
  • Truy vấn theo phương pháp truy vấn quan hệ
  • Truy vấn phân cấp
  • Theo phương pháp bán cấu trúc

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

“An toàn” dữ liệu có nghĩa là cơ sở dữ liệu....

Cần phải được bảo vệ chống truy nhập trái phép.

Một số biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu :

Nhận diện người sử dụng, bảo vệ mức vật lý, kiểm tra truy nhập....

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X