Trắc nghiệm Tin học 12 bài 13 : Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài 13 : Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu có đáp án và lời giải chi tiết giúp bạn ôn tập và học tốt hơn bài 13 Tin lớp 12

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?
Câu 2. Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:
Câu 3. Bảng phân quyền cho phép :
Câu 4. Người có chức năng phân quyền truy cập là:
Câu 5. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?
Câu 6. Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh. Người Quản trị CSDL có phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào dưới đây hợp lý:
Câu 7. Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải:
Câu 8. Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp:
Câu 9. Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về chức năng lưu biên bản hệ thống?
Câu 10. Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta cần phải:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 13 : Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2DCâu 7C
Câu 3ACâu 8D
Câu 4CCâu 9D
Câu 5CCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X