Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 30/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chức năng chính của biểu mẫu Form:

Biểu mẫu là một công cụ quan trọng cho việc hiển thị và cập nhật dữ liệu. Chẳng hạn, trong Access, biểu mẫu là nơi bạn có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về điểm số cao nhất của mỗi lớp để sử dụng trong khoảng thời gian dài. Chúng tạo ra giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiển thị thông tin một cách hiệu quả.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể: Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ

Giải thích:

- Chế độ thiết kế là chế độ giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu mới

- Để làm việc với chế độ thiết kế, thực hiện:

+ Cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nút 

 Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:

Chọn biểu mẫu rồi nháy nút [Design]  hoặc nháy nút {{alt}} hình ảnh nếu đang ở chế độ biểu mẫu

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để: Nhập dữ liệu

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X