Câu nào sau đây sai?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 03/11/2022 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu nào sau đây sai khi nói về dữ liệu ? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 12 bài 11 : Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Câu nào sau đây sai khi nói về dữ liệu ?

  • Không thể tạo ra chế độ xem dữ liệu đơn giản
  • Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con các bản ghi hoặc một số trường trong một bảng
  • Các hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các bản ghi
  • Có thể xem toàn bộ dữ liệu của bảng
TRẢ LỜI

Câu sai khi nói về dữ liệu là: Không thể tạo ra chế độ xem dữ liệu đơn giản

Giải thích

Các hệ quản trị CSDL cung cấp nhiều cách xem dữ liệu:

+ Có thể xem toàn bộ dữ liệu của bảng

+ Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con các bản ghi hoặc một số trường trong một bảng

+ Các hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các bản gh

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X