Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 21/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thao tác thêm bản ghi mới không phải là khai thác CSDL quan hệ.

Giải thích: Khai thác CSDL quan hệ có thể là sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo.

- Sắp xếp các bản ghi: Các bản ghi có thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường
- Truy vấn dữ liệu: định vị các bản ghi, thiết lập liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin, liệt kê một tập con các bản ghi hoặc tập con các trường, thực hiện các phép toán, thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác.
- Xem dữ liệu: Có thể xem toàn bộ bảng, xem một tập con các bản ghi hoặc một số trường trong một bảng
- Kết xuất báo cáo: tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do người dùng đặt ra.

Tháo tác thêm bản ghi tức là bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng. Thêm bản ghi cùng với chỉnh sửa dữ liệu, xóa bản ghi là các thao tác cập nhật dữ liệu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Truy vấn cơ sở dữ liệu là một yêu cầu cụ thể mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng để truy xuất và định vị dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. Điều quan trọng là truy vấn cơ sở dữ liệu không chỉ mô tả các dữ liệu cần thiết mà còn đặt các tiêu chí để xác định các thông tin cụ thể cần thu thập. Thông thường, truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu để thực hiện các yêu cầu này. Đối với cơ sở dữ liệu quan hệ, một truy vấn cơ sở dữ liệu có thể là một dạng bộ lọc linh hoạt, có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu. Việc hiểu rõ truy vấn cơ sở dữ liệu là gì sẽ giúp bạn hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý dữ liệu trong các ứng dụng và hệ thống của mình.

“An toàn” dữ liệu có nghĩa là cơ sở dữ liệu....

Cần phải được bảo vệ chống truy nhập trái phép.

Một số biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu :

Nhận diện người sử dụng, bảo vệ mức vật lý, kiểm tra truy nhập....

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X