Vị vua nào của nhà Nguyễn đã cho khắc những vùng biển, cửa biển quan trọng của

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vị vua nào của nhà Nguyễn đã cho khắc những vùng biển, cửa biển quan trọng của Việt Nam lên Cửu Đỉnh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vị vua của nhà Nguyễn đã cho khắc những vùng biển, cửa biển quan trọng của Việt Nam lên Cửu Đỉnh là vua Minh Mệnh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X