Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của hải đội Hoàng Sa dưới

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của hải đội Hoàng Sa dưới thời các chúa Nguyễn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cắm mốc chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa không phản ánh đúng nhiệm vụ của hải đội Hoàng Sa dưới thời các chúa Nguyễn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X