Vị tướng nào của quân Nguyên được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Vị tướng nào của quân Nguyên được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tướng Ô Mã Nhi là người được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X