Khu vực nào được Thoát Hoan lựa chọn làm căn cứ để đánh lâu dài với Đại Việt?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khu vực nào được Thoát Hoan lựa chọn làm căn cứ để đánh lâu dài với Đại Việt?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đầu năm 1288, Thoát Hoan chỉ huy một cánh quân đánh vào Vạn Kiếp, ra sức xây dựng nơi đây thành căn cứ vững chắc để đánh lâu dài với Đại Việt

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X