Trắc nghiệm Sử 7 bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 17 - Ôn tập chương II và chương III có đáp án

Câu 2. Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288?

A. Con nước thủy triều

B. Sự suy yếu của quân Mông Nguyên

C. Cây cối rậm rạp

D. Sự ủng hộ của nhân dân

Câu 4. Nội dung nào không phản ánh quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba của nhà Nguyên?

A. đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản

B. chuẩn bị một đoàn thuyền lương đi cùng

C. huy động một lực lượng lớn quân đội do Thoát Hoan làm tổng chỉ huy

D. đình chỉ kế hoạch xâm lược Champa

Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch xâm lược Đại Việt lần 3 của nhà Nguyên bước đầu bị phá sản?

A. Quân Nguyên gặp phải kế vườn không nhà trống của Đại Việt

B. Đoàn thuyền lương cuả Trương Văn Hổ bị tiêu diệt

C. Kế hoạch dùng Champa làm bàn đạp đánh Đại Việt thất bại

D. Kế hoạch tiêu diệt cơ quan đầu nào cuả Đại Việt liên tục thất bại

Câu 7. Khác với 2 cuộc chiến tranh xâm lược trước, khi bị lâm vào tình thế nguy khốn, Thoát Hoan đã chủ động đưa ra quyết định gì?

A. Tổ chức cướp bóc lương thực của người dân

B. Tổ chức truy đuổi, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của Đại Việt

C. Quyết định rút quân về nước

D. Tổ chức bình định, lấn chiếm vùng lân cận

Câu 8. Điểm khác biệt cơ bản giữa Bạch Đằng năm 938 với trận Bạch Đằng năm 1288 là

A. Thời điểm tổ chức trận đánh

B. Kế sách đánh giặc

C. Kết quả

D. Lực lượng tham gi

Câu 9. Đâu không phải lý do nhà Trần chọn Bạch Đằng làm nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược với quân Mông- Nguyên?

A. Do vị trí chiến lược của sông Bạch Đằng

B. Do quân Nguyên yếu về thủy chiến

C. Do kế thừa truyền thống đánh giặc của cha ông

D. Do cánh quân của Thoát Hoan không quan trọng bằng cánh quân của Ô Mã Nhi

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 17: Ôn tập chương II và chương III

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2ACâu 7C
Câu 3BCâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X