Khi quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần 3, vua Trần đã hỏi Trần Quốc Tuấn

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần 3, vua Trần đã hỏi Trần Quốc Tuấn về thế địch, ông thưa "năm nay đánh giặc..." Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần 3, nhà vua đã hỏi Trần Quốc Tuấn về thế địch, ông thưa "năm nay đánh giặc nhàn"

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X