Chiến thắng nào của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chiến thắng nào của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ ba đã đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân dân Đại Việt đã tiêu diệt được toàn bộ cánh quân thủy của quân Nguyên, đè bẹp ý chí xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X