Vì sao Nho giáo sớm trở thành hệ tư tưởng của chế độ phong kiến ở Đại Việt?

Xuất bản: 13/12/2023 - Cập nhật: 13/12/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vì sao Nho giáo sớm trở thành hệ tư tưởng của chế độ phong kiến ở Đại Việt?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nho giáo sớm trở thành hệ tư tưởng của chế độ phong kiến ở Đại Việt vì góp phần củng cố quyền lực của giai cấp thống trị.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X