Quốc sử quán là cơ quan

Xuất bản: 13/12/2023 - Cập nhật: 13/12/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quốc sử quán là cơ quan

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Quốc sử quán là cơ quan biên soạn, ghi chép lịch sử thời phong kiến.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X