Viện sử học là cơ quan

Xuất bản: 13/12/2023 - Cập nhật: 13/12/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Viện sử học là cơ quan

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Viện sử học là cơ quan nghiên cứu khoa học lịch sử thời hiện đại.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X