Sử gia là

Xuất bản: 13/12/2023 - Cập nhật: 13/12/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sử gia là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sử gia là nhà nghiên cứu và biên soạn lịch sử, nhà sử học.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X