Trong nghiên cứu sử học, nguyên tắc nào dưới đây là quan trọng nhất?

Xuất bản: 13/12/2023 - Cập nhật: 13/12/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong nghiên cứu sử học, nguyên tắc nào dưới đây là quan trọng nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong nghiên cứu sử học, nguyên tắc trung thực và tiến bộ là quan trọng nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X