Từ vội, xăm xăm, băng mang một hàm nghĩa khá đặc biệt, đó là gì?

08/12/2020 11

Câu Hỏi:
Từ vội, xăm xăm, băng mang một hàm nghĩa khá đặc biệt, đó là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Từ vội, xăm xăm, băng mang một hàm nghĩa khá đặc biệt, đó là sự sốt sắng, bạo dạn.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X