Ánh trăng trong câu thơ: Vừng trăng vằng vặc giữa trời - Đinh ninh hai miệng một

08/12/2020 118

Câu Hỏi:
Ánh trăng trong câu thơ: Vừng trăng vằng vặc giữa trời - Đinh ninh hai miệng một lời song song là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Ánh trăng trong câu thơ: Vừng trăng vằng vặc giữa trời - Đinh ninh hai miệng một lời song song là vầng trăng rất sáng.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X