Nhận xét về dụng ý của tác giả trong việc thay đổi sắc độ ánh sáng từ đoạn đầu

08/12/2020 8

Câu Hỏi:
Nhận xét về dụng ý của tác giả trong việc thay đổi sắc độ ánh sáng từ đoạn đầu đến đoạn cuối trong đoạn trích qua các câu thơ dẫn ở câu 5, 6, 7 là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Nhận xét về dụng ý của tác giả trong việc thay đổi sắc độ ánh sáng từ đoạn đầu đến đoạn cuối trong đoạn trích qua các câu thơ dẫn ở câu 5, 6, 7 là sắc độ ánh sáng tăng dần theo thời gian làm rõ phù hợp với tâm trạng.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X