Trắc nghiệm bài Thề nguyền - Trích Truyện Kiều

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Thề nguyền - Trích Truyện Kiều giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 2. Dòng nào dưới đây xác định không đúng vị trí, bối cảnh chung của việc đính ước, thề nguyền giữa Thúy Kiều và Kim Trọng?

A. Sau khi Kim - Kiều gặp nhau ở cuộc du xuân (hội đạp thanh).

B. Sau khi Kim - Kiều trao nhau kỉ vật.

C. Trước khi Kim Trọng về hộ tang chú ở Liêu Dương.

D. Trước khi Kim - Kiều tâm sự (khi cha, mẹ và các em Kiều đi vắng).

Câu 3. Dựa vào diễn biến sự việc và tâm trạng nhân vật, nên chia đoạn trích thành mấy đoạn nhỏ là hợp lí?

A. 2 đoạn (Trước cảnh thề nguyền - Cảnh thề nguyền).

B. 3 đoạn (Kiều sang nhà Kim Trọng - Kim tỉnh giấc - Thề nguyền).

C. 4 đoạn (cứ 5 dòng thơ một đoạn).

D. A và B đều được.

Câu 4. Từ vội, xăm xăm, băng mang một hàm nghĩa khá đặc biệt, đó là gì?

A. Sự sốt sắng, bao dạn

B. Sự nhiệt tình

C. Sự say đắm

D. Sự liều lĩnh

Câu 8. Nhận xét về dụng ý của tác giả trong việc thay đổi sắc độ ánh sáng từ đoạn đầu đến đoạn cuối trong đoạn trích qua các câu thơ dẫn ở câu 5, 6, 7 là gì?

A. Sắc độ ánh sáng giảm dần theo thời gian làm rõ khung cảnh.

B. Sắc độ ánh sáng tăng dần theo thời gian làm rõ khung cảnh.

C. Sắc độ ánh sáng giảm dần theo thời gian làm rõ phù hợp với tâm trạng.

D. Sắc độ ánh sáng tăng dần theo thời gian làm rõ phù hợp với tâm trạng.

Câu 9. Không gian thần tiên và thiêng liêng của cuộc thề nguyền được Nguyễn Du tả qua cái nhìn của ai?

A. Thúy Kiều

B. Kim Trọng

C. Thúy Kiều - Kim Trọng

D. Tác giả - Thúy Kiều - Kim Trọng

đáp án Trắc nghiệm bài Thề nguyền - Trích Truyện Kiều

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3ACâu 8D
Câu 4ACâu 9D
Câu 5CCâu 10D

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X