Không gian thần tiên và thiêng liêng của cuộc thề nguyền được Nguyễn Du tả chủ

08/12/2020 6

Câu Hỏi:
Không gian thần tiên và thiêng liêng của cuộc thề nguyền được Nguyễn Du tả chủ yếu qua các loại chi tiết nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Không gian thần tiên và thiêng liêng của cuộc thề nguyền được Nguyễn Du tả chủ yếu qua các chi tiết về hình ảnh và ánh sáng.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X