Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện chọn lệnh Table → Insert → Table hoặc nhấn vào nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X