Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô, ta chọn các ô cần tách sau đó thực hiện

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô, ta chọn các ô cần tách sau đó thực hiện lệnh:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô, ta chọn các ô cần tách sau đó thực hiện lệnh Table → Split cell hoặc chuột phải chọn Split cell, chọn biểu tượng trên thanh công cụ.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X