Nếu trên màn hình Word chưa có thanh công cụ Tables and borders thì dùng lệnh:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nếu trên màn hình Word chưa có thanh công cụ Tables and borders thì dùng lệnh:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nếu trên màn hình Word chưa có thanh công cụ Tables and borders thì dùng lệnh View/Toolbars, chọn Tables and borders.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X