Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ bộ phận nào của cây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ Đỉnh sinh trưởng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X