Trắc nghiệm Sinh 9 bài 31 : Công nghệ tế bào

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 31 - Công nghệ tế bào có đáp án.

Câu 1. Công nghệ tế bào là
Câu 2. Trong công đoạn của công nghệ tế bào, người ta tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy trong môi trường nhân tạo để tạo:
Câu 3. Trong công nghệ tế bào, người ta dùng tác nhân nào để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh?
Câu 4. Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ bộ phận nào của cây?
Câu 5. Trong phương pháp lai tế bào ở thực vật, để hai tế bào có thể dung hợp được với nhau, người ta phải:
Câu 6. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp được ứng dụng nhiều để tạo ra giống ở:
Câu 7. Trong môi trường dinh dưỡng đặc dùng để nuôi cấy mô sẹo ở hoạt động nhân giống vô tính thực vật, người ta bổ sung vào đó chất nào dưới đây?
Câu 8. Hãy chọn câu sai trong các câu: Ý nghĩa của việc ứng dụng nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng là gì?
Câu 9. Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp
Câu 10. Nhân bản vô tính ở động vật đã có những triển vọng như thế nào?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 31 : Công nghệ tế bào

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2BCâu 7B
Câu 3DCâu 8C
Câu 4ACâu 9C
Câu 5CCâu 10C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X