Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda$. Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe hẹp tới vân sáng trung tâm có độ lớn bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe hẹp tới vân sáng trung tâm có độ lớn bằng 0.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X