Chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X