Trong chân không, tia nào sau đây có bước sóng lớn nhất?

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong chân không, tia nào sau đây có bước sóng lớn nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong chân không, tia hồng ngoại có bước sóng lớn nhất.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X