Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 06/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda$, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,0 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 1,05 mm. Giá trị của $\lambda$ là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giá trị của $\lambda$ là: 0,7 $\mu m$.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X