Một sóng âm có chu kì t, tần số f của sóng được tính bằng công thức

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 05/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Một sóng âm có chu kì T. Tần số f của sóng được tính bằng công thức nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tần số f của sóng được tính bằng công thức: $f = \frac{1}{T}$

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X