Trong quá trình cai trị Đông Nam Á, thực dân phương Tây chú trọng phát triển hệ

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong quá trình cai trị Đông Nam Á, thực dân phương Tây chú trọng phát triển hệ thống giao thông vận tải, nhằm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong quá trình cai trị Đông Nam Á, thực dân phương Tây chú trọng phát triển hệ thống giao thông vận tải, nhằm phục vụ các chương trình khai thác thuộc địa và mục đích quân sự.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X