Năm 1511, Bồ Đào Nha đánh chiếm vương quốc nào ở Đông Nam Á?

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Năm 1511, Bồ Đào Nha đánh chiếm vương quốc nào ở Đông Nam Á?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Năm 1511, Bồ Đào Nha đánh chiếm vương quốc Ma-lắc-ca. Sự kiện này đã mở đầu quá trình xâm chiếm, áp đặt sự thống trị, biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X