Đến cuối thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đến cuối thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đến cuối thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của thực dân Hà Lan.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X